Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Total 17
번호 제   목 글쓴이 날짜 조회
공지 2015-2017 ITF FKSU TCCA 관리자 2015-05-14 3720
공지 2015-2017 IBF FKSU CA 관리자 2015-04-02 5833
공지 2015-2017 ITF FKSU NAT 관리자 2015-04-02 6249
공지 2015-2017 IBF FKSU AMOSUP KSA CBA 관리자 2015-04-02 4155
공지 2015년, 2016년 ITF ILO 최저임금표 관리자 2014-10-27 4702
17 2014 근해FOC 특별협약서 관리자 2016-09-30 1831
16 2015-2017 ITF FKSU TCCA 관리자 2015-05-14 3720
15 2015-2017 IBF FKSU CA 관리자 2015-04-02 5833
14 2015-2017 ITF FKSU NAT 관리자 2015-04-02 6249
13 2015-2017 IBF FKSU AMOSUP KSA CBA 관리자 2015-04-02 4155
12 2013년도 ILO 최저임금표 관리자 2013-01-07 3641
11 2014년도 ILO 최저임금표 관리자 2013-07-17 3094
10 2015년, 2016년 ITF ILO 최저임금표 관리자 2014-10-27 4702
9 2014 ITF FKSU NAT WAGE SCALE 관리자 2014-10-27 2696
8 FKSU AMOUSP KSA CBA 2012 FINAL2 관리자 2013-07-02 2943
7 ITF FKSU UNIFORM TCCA 관리자 2012-12-27 3818
6 ITF-FKSU NAT 체결 관련 협약서 관리자 2012-12-27 5056
5 IBF-FKSU-CA(2012-2014) 단체협약 및 특별협약 관리자 2012-12-27 4293
4 IBF FKSU/AMOSUP-KSA CBA (2012-2014) 관리자 2012-05-29 4661
3 ITF Standard 2008 국제국 2010-06-07 3602
 1  2  
 
부산시 중구 충장대로9번길 66 한국선원센터2층(부산시 중구 중앙동 4가 74-7번지)Tel:051-660-3500 Fax:051-660-3530
E-mail: kssu@kssu.or.kr